Jak zabezpieczyć odpady niebezpieczne

Jak zabezpieczyć odpady niebezpieczne

ekotu-fotoSpecyfika niektórych zakładów powoduje wytwarzanie przez nich odpadów niebezpiecznych. To przede wszystkim szpitale i gabinety medyczne, gabinety weterynaryjne, warsztaty mechaniczne czy lokale gastronomiczne.

Składowanie i odprowadzanie

Za odpady niebezpieczne uznawane są te wszystkie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt oraz mające negatywny wpływ na środowisko. Z tego względu wymagają one szczególnego traktowania, w zależności od stwarzanego zagrożenia.

Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi regulują przepisy prawne. Zgodnie z nimi odpady niebezpieczne muszą być składowane w odpowiednich pojemnikach dostosowanych do rodzaju odpadu. Świetlówki najlepiej wyrzucać do specjalnych tub. Pojemniki na sorbenty muszą być szczelne i zabezpieczać przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być trwałe i posiadać odpowiednie zamknięcie chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych. Pojemniki powinny być specjalnie oznakowane, a pracownicy przeszkoleni w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi i przestrzegania zasad BHP.

Odpady niebezpieczne nie mogą być składowane na wysypiskach miejskich. Ich transportem i utylizacją zajmują się wyspecjalizowane firmy. Posiadają one specjalistyczne samochody, przeszkolonych kierowców oraz wyznaczone miejsca do składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest podpisanie stałej umowy  z firmą zajmującą się transportem i utylizacją odpadów. Najczęściej dysponują one także specjalnymi pojemnikami i służą doradztwem. Stała współpraca gwarantuje, że gospodarka odpadami będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady niebezpieczne produkowane są również przez gospodarstwa domowe, tyle że w mniejszych ilościach. Przede wszystkim są to zużyte baterie, przeterminowane leki, stary sprzęt elektroniczny. Także te odpady zbierane są odrębnie. Można oddawać je do pojemników wystawionych w sklepach, aptekach, urzędach. W dużych miastach można oddawać je bezpłatnie do firm zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

Zobacz także profesjonalne myjki warsztatowe http://www.ekotu.pl/pl/c/Myjki-warsztatowe/174

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok