Warunki BHP na wózkach widłowych

Wbrew pozorom praca operatorów wózków widłowych jest bardzo niebezpieczna, przenoszą bardzo ciężkie ładunki, chwila nieuwagi i ładunek może spaść stanowiąc duże zagrożenie nie tylko dla operatora wózka widłowego.

Podstawowe warunki bezpieczeństwa

Wózkami widłowymi mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione, czyli takie, które ukończyły 18 lat i ukończyły kurs operatora wózka widłowego. Dodatkowo przed przystąpieniem do pracy w konkretnym zakładzie pracy muszą posiadać imienne zezwolenie pracodawcy do obsługi wózka na terenie danego zakładu pracy. Warunkiem takiego zezwolenia jest odbycie instruktażu stanowiskowego i zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową wózka widłowego (DTR).

Obowiązki operatora wózka widłowego

Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek sprawdzić poprawność działania wszystkich układów wózka widłowego (kierowniczego, hamulcowego, mechanizmu podnoszącego, sygnalizacji świetlnej), dodatkowo powinien otrzymać informację o ładunku, jego masie, gabarytach, charakterze, ewentualnych zagorzeniach, środkach ostrożności (np. szkło). Dodatkowe informacje powinny zawierać trasy przejazdu, informacje o ruchu pieszych, występowaniu różnych zagrożeń.

Obowiązkiem operatora wózka widłowego jest prawidłowe rozmieszczenie ładunku i umieszczenie go w wyznaczonym miejscu. Wymaga to koncentracji, precyzji operowania wózkiem oraz wyobraźni przestrzennej. Ładunek zawsze powinien być umieszczony w wyznaczonym miejscu. Każde przesunięcie może spowodować jego spadnięcie z wideł lub szpalty, to dodatkowe zagrożenie dla osób pracujących w pobliżu.

Obowiązkiem operatora wózka widłowego jest przestrzeganie prędkości, która jest bardzo ograniczona. Maksymalna wynosi 25 km/h, ale istnieje wiele ograniczeń.  Na długich odcinkach prostych można jechać maksymalnie 18 km/h, w pobliżu budynków 12 km/h, w halach produkcyjnych, w magazynach 6 km/h, 3 km w miejscach o ograniczonej widoczności i ruchu pieszym. Przestrzeganie podstawowych zasad jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa.

Treść przygotowano dzięki Dunpol.com.pl – wynajem serwis i naprawa wózków widłowych Toyota.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok