Kto może zostać komornikiem sądowym

hammer-719065_960_720Niektórym wydaje się, że zawód komornika jest łatwy i każdy może nim zostać. Zwłaszcza kuszące są wysokie zarobki, tymczasem droga do zostania komornikiem jest długa i trudna, dodatkowo wymaga także konsekwencji.

Wymagania formalne

Każdy, kto chce wykonywać zawód komornika musi ukończyć studia prawnicze. Wiadomo, że obok studiów medycznych, to jeden z najtrudniejszych kierunków. 5 lat studiów, egzaminy na wybraną aplikację i kolejne dwa lata przygotowania do wykonywania zawodu sędziego, adwokata, prokuratora lub komornika. Na koniec musi zdać egzamin uprawniający do wykonywania danej specjalności.

Dodatkowo osoby zatrudnione na stanowisku komornika muszą:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię,
  • mieć zdolność zdrowotną do pełnienia zawodu komornika,
  • mieć ukończone 26 lat,
  • być niekarane za przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Kandydaci na komorników nie mogą być także podejrzane o przestępstwa ścigane z tytułu oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Komornik zostaje mianowany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Przed nominacją zasięga opinii odpowiedniego samorządu komorniczego.

Rola komornika

Wbrew obiegowej opinii głównym zadaniem komorników jest chronienie praw wierzycieli, a nie gnębienie dłużników. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Zadaniem komorników sądowych jest zabezpieczenie interesów wierzycieli. Nie ma znaczenia, czy są to alimenty na dziecko w wysokości kilkuset zł, czy zaległości kredytowe lub zobowiązania wobec kontrahenta. W każdym wypadku obowiązkiem komornika jest zabezpieczenie roszczeń wierzyciela.

Swoje działania komornik może prowadzić tylko w zakresie obowiązującego prawa. Zajęcia komornicze mogą dotyczyć majątku ruchomego i nieruchomego w określonej wielkości, dłużnik musi mieć zapewnione środki do życia. Po każdym wyegzekwowaniu długu komornik musi przekazać go wierzycielowi w ciągu 4 dni, za przekroczenie tego terminu musi zapłacić ustawowe odsetki.

Źródło wiedzy:  http://www.komornik-bielan.pl/  – Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Kaliszu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok