Każdy remont czy budowa wiąże się z powstaniem różnego rodzaju odpadów budowlanych, w tym gruzu. Jak go składować? Jak później przetransportować? Czy można ponownie wykorzystać? Jeżeli nie masz potrzeby wtórnego wykorzystania go na swojej posesji, np. dla utwardzenia podjazdu, powierz problem odpadów naszej firmie! Redskip gruz Warszawa to bezproblemowe pozbycie się tego typu odpadów pobudowlanych.